Workshops voor verenigingen

Inleiding

Het Sportakkoord biedt kansen voor sportaanbieders in Heemskerk en Beverwijk. Om de geformuleerde doelstellingen te bereiken worden sportaanbieders dit najaar diverse ondersteuningsmogelijkheden aangereikt. De beide gemeentes geven het goede voorbeeld door dit samen te organiseren en zo de beschikbare mogelijkheden te verruimen.

Aanbod

Gebaseerd op de geinventariseerde wensen van sportaanbieders is in overleg met Team Sportservice Kennemerland en Beverwijk Fit & Actief besloten om in 2020 vier inspiratiesessies te organiseren. De thema's zijn:

Nieuwe inkomsten genereren (10 september)
Inzichten over trainerschap (5 oktober)
Gezonde sportomgeving (3 november)
Inzichten voor bestuurders (14 januari 2021)

Inzichten voor bestuurders
Is de situatie in het volgende filmpje herkenbaar voor jouw vereniging? Wat doen jullie in zo'n situatie? Voor een handreking: kom naar onze inspiratiesessie op 14 januari.
https://www.youtube.com/watch?v=3oYw2gT9g14

Aanmelden kan via Marja Pronk info@beverwijkfitenactief.nl.